Welkom op de website van Rzijn!


Op 1 juli 2010 is Stichting Rzijn (spreek uit: 'er zijn') tot stand gekomen uit een fusie tussen Stichting Welzijn Vlagtwedde en Stichting Kinderopvang Westerwolde. Onze nieuwe organisatie zal voor de gemeente Vlagtwedde toonaangevend zijn op het gebied van Kinderopvang en Welzijn.

Buiten de opvanglocaties voor kinderen, ontmoet u de medewerkers van onze stichting in de Peuterspeelzalen, tijdens diverse projecten in het Jongerenwerk, bij de loketten van de verschillende Steunstees en tijdens de uitgebreide diensten aan de ouderen in onze gemeente. Naast onze ruim 80 vaste medewerkers, zetten zich ook minstens evenveel vrijwilligers in voor een sociaal gezonde samenleving met aandacht voor de details van het leven.

Rzijn wenst er met haar diensten en activiteiten voor iedereen te mogen zijn, van jong tot oud. Onze werkstijl geeft uitdrukking aan de gedachte dat iedereen ertoe doet, dat iedereen er mag zijn ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging. Het aanbod van stichting Rzijn zal vooral vraaggericht zijn en komt daarmee zoveel mogelijk tegemoet aan de behoeften van de inwoners van onze gemeente.

Met onze medewerkers staan wij voor kwaliteit, betrokkenheid en openheid. Met deze houding wensen we als organisatie een wezenlijke bijdrage te leveren aan gelijke kansen op levenskwaliteit voor iedereen.

Laatste nieuws


Verandering Gemeentelijke...

16-12-2016

Per 1 januari 2017 verandert de mantelzorgondersteuning in de gemeente Vlagtwedde.


Uitreiking Piramide Certi...

13-12-2016

Op 13 december hebben 12 pedagogisch medewerkers van stichting Rzijn hun Piramide Certificaat ontvangen. Hiermee zijn nu bijna alle medewerkers gecertificeerd in dit programma.


Vrijwilligerswaardering v...

08-12-2016

Op 8 december jl. werden de vrijwilligers van Plaatselijk Belang 'De Maten' in hun eigen dorpshuis 'de Vluchtweide' in het zonnetje gezet door het Servicepunt Vrijwilligerswerk.